БРОВАРСЬКА МIСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

Офіційний інтернет-сайт

Броварською місцевою прокуратурою вивчено стан роботи з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації у 2015 році

Відповідно до п. 1.4 та п. 2.7 наказу Генерального прокурора України від 30.12.2015 № 430 “Про організацію діяльності органів прокуратури з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації” Броварською місцевою прокуратурою вивчено стан роботи з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації у 2015 році, у тому числі прокуратур районного рівня, які здійснювали повноваження до 15.12.2015 року.
З 15 грудня 2015 року почала функціонувати Броварська місцева прокуратура Київської області, створена в процесі системного реформування органів прокуратури України.
Наразі, компетенція прокуратури поширюється на територію м. Бровари, Броварського району, м. Славутича,  м. Прип’яті, Поліського та Іванківського районів. З урахуванням вказаного, створені відповідно Славутицьке, Чорнобильське та Іванківське відділення Броварської місцевої прокуратури.
З огляду на викладене, Броварською місцевою прокуратурою Київської області проаналізовано стан розгляду звернень громадян і народних депутатів України та особистого прийому за 2015 рік.
Упродовж 2015 року до Броварської місцевої прокуратури надійшло 1 669 звернень (2 148 у 2014 році) що на 22% менше ніж у 2014 році. З них безпосередньо працівниками прокуратури вирішено 1 033 (1 270 у 2014 році), що на 19 % менше ніж у 2014 році.
У зв’язку з прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру», відповідно до п.1 розділу 13 якого прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді без повноважень на проведення ретельних перевірок, значна кількість звернень спрямовується в інші відомства для вирішення по суті.
Так, в порядку ст. 7 Закону України «Про звернення громадян», 633 звернення направлено для розгляду в інші відомства, організації та установи (у 2014 році – 802). Таким чином, упродовж 2015 року за належністю скеровано на 21% звернень менше порівняно з 2014 роком.
Із загальної кількості вирішених звернень Броварською місцевою прокуратурою задоволено 24 (34 – у 2014 році), що на 17% менше ніж у 2014 році.
До Броварської місцевої прокуратури повторні звернення на раніше прийняті рішення прокуратурою не надходили.
Таким чином, спостерігається тенденція до зменшення кількості вирішених, задоволених та направлених до інших відомств для вирішення звернень, причиною чого може слугувати позбавлення прокуратури функції нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами в частині проведення відповідних перевірок з цих питань.
Домінуючим питанням скарг і звернень, які надійшли до прокуратури на вирішення, є питання досудового розслідування, зокрема скарги на дії і рішення органу досудового розслідування. Всього у 2015 році вирішено 330 звернень (у 2014 році — 420) даної категорії, з яких задоволено 21 (у 2014 році — 16).
Також, надходили звернення інших категорій, зокрема, з питань: додержання законів про національну безпеку; участі у кримінальному провадженні в суд; представництва інтересів громадян та держави в суді; додержання законодавства при виконанні рішень судів та інших органів.
Натомість, у 2014 році розглядалися скарги наступних категорій: з питань нагляду за додержанням і застосуванням законів, про конституційні права і свободи, у сфері економічних відносин, з питань охорони довкілля, з питань захисту підприємницької діяльності, з питань охорони та використання земель, з питань додержання законодавства при виконанні рішень суддів та інших органів.
На особистому прийомі громадян у Броварській місцевій прокуратурі за вказаний період прийнято 383 особи (у 2014 — 641), з яких особисто керівниками прокуратури 70 (у 2014 році — 164).
Керівниками районних прокуратур здійснювалися щомісячно виїзди до сільських, селищних рад для проведення особистого прийому за місцем проживання громадян.
Переважна більшість звернень громадян, прийнятих особисто прокурором, стосується оскарження дій або бездіяльності посадових осіб слідчих органів внутрішніх справ, підприємств, установ та організацій з питань порушення конституційних прав громадян. У більшості випадків, прокурором надавались роз’яснення громадянам у ході особистого прийому.
У вказаний період до прокуратур районного рівня звернення від Героїв України, Радянського Союзу, Соціалістичної праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та неповнолітніх не надходили.
Графіки прийому громадян працівниками прокуратур, керівництвом прокуратури Київської області та Генеральної прокуратури України. Аналогічна інформація міститься на офіційних веб-порталах прокуратур.
Крім того, Броварською місцевою прокуратурою організовано роботи з питань забезпечення доступу до публічної інформації а також безпосередньо опрацювання, систематизація, аналіз, контроль щодо розгляду запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення таких запитів відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Так, наявні необхідні нормативно-правові акти, які регламентують діяльність з питань забезпечення доступу до публічної інформації, визначені спеціальні місця для роботи з документами чи їх копіями, надано можливість запитувачам робити виписки з документів, фотографування, копіювання, сканування, запис на будь які носії інформації з метою належного забезпечення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», кабінети обладнано комп`ютером, принтером та телефоном.
Відповідно до графіку прийому запитувачів інформації, прийом запитувачів проводиться щоденно з 09 до 18 години з понеділка по четвер та з 09 до 16.45 години, в п’ятницю відповідальними на даному напрямку оперативними працівниками прокуратур.
Разом з тим, у разі відсутності відповідального оперативного працівника на робочому місці прийом запитувачів інформації проводиться оперативними працівниками прокуратур згідно загального графіку прийому громадян прокуратур.
На інформаційних стендах прокуратури розміщено конституційні повноваження та функції органів прокуратур,розклад роботи та графік прийому громадян в прокуратурах, порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності та правила пропускного режиму в прокуратурі міста Славутича та Прип’ятській спеціалізованій прокуратурі.
Упродовж 2015 року до Броварської місцевої прокуратури надійшло 6 інформаційних запитів (у 2014 — 3), в тому числі до Броварської міжрайонної прокуратури — 6 (у 2014 — 2); прокуратури міста Славутича не надходили (у 2014 — один), Іванківської міжрайонної прокуратури не надходили (у 2014 — відсутні), Прип’ятської спеціалізованої прокуратури не надходили (у 2014 — відсутні).
Броварською місцевою прокуратурою упродовж звітного періоду 2015 року з засобах масової інформації (друковані та електронні ЗМІ) здійснено 68 (у 2014 — 92) виступів про роботу прокуратур районного рівня, у тому числі: Броварським міжрайонним прокурором —  9 виступів (у 2014 — 23); прокурором міста Славутича – 33 (у 2014 — 42); Іванківським міжрайонним прокурором – 26 (у 2014 — 27); Прип’ятський спеціалізований прокурор не виступав. У даних виступах, на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», висвітлені питання діяльності прокуратур на основних напрямках роботи, повідомлено громадськість та органи місцевого самоврядування про стан законності та боротьби з корупцією.
Починаючи з 15 грудня 2015 року, тобто з дня функціонування Броварської місцевої прокуратури Київської області, до прокуратури надійшло 32 звернення, з них безпосередньо працівниками прокуратури вирішено 13, до інших відомств для вирішення направлено 19 звернень.
На особистому прийомі громадян у Броварській місцевій прокуратурі прийнято 14 осіб, з яких особисто керівниками прокуратури — 3. Протягом вказаного періоду інформаційних запитів не надходило.
Броварською місцевою прокуратурою Київської області вжиті всі організаційні  заходи для належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про звернення громадян».

Добавить комментарий