БРОВАРСЬКА МIСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

Офіційний інтернет-сайт

Приймання запитів та надання інформації

Відповідно до вимог статті 19 Закону запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться в канцелярії Броварської місцевої  прокуратури Київської області за адресою:   Київська область,  м. Бровари, вул. Київська, 137.

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Також запити на інформацію подаються на:

— тел/факс:  (04594) 4 15 13;

  — адресу електронної пошти:  prokbrov@ukr.net

Запит на інформацію має містити (стаття 14 Закону):

1)  ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2)  загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3)  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію Генеральною прокуратурою розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати в кінці веб-сторінки. Також запит можна надіслати за допомогою форми «Зворотній зв’язок» на даному веб-сайті.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту відповідальним працівником прокуратури, який обов’язково зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Інформація на запит надається безкоштовно.

 

 

П Е Р Е Л І К

документів, у яких міститься службова інформація

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального прокурора України

від «30» грудня 2014 року № 158

 

Згідно з положеннями абзацу 4 пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, визначити Перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф «Для службового користування».

До документів, яким присвоюється гриф «Для службового користування», віднести:

1. Організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, вказівки) керівництва Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня, доповідні записки, довідки, інформаційні листи, аналізи, узагальнення, документи прокурорського реагування, методичні рекомендації, відомчу кореспонденцію та інші документи, для створення яких використовується службова інформація.

2. Акти приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур.

3. Спеціальні повідомлення про злочини та надзвичайні події.

4. Номенклатуру посад працівників органів прокуратури України, зайняття яких потребує оформлення  допуску та надання доступу до державної таємниці.

5. Листування з органами Служби безпеки України щодо оформлення допуску працівників прокуратури до державної таємниці.

6. Номенклатуру секретних справ органів прокуратури України.

7. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

8. Довідки та листи з питань охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.

9. Довідки, матеріали службових розслідувань (перевірок).

10. Листування та матеріали з питань оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури України.

 

 

Експертна комісія

Генеральної прокуратури України

Протокол від 26.12.2014 № 6

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального прокурора України

від «30» грудня 2014 року № 158

 

 

З урахуванням вимог статей 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статей 20, 21 Закону України «Про інформацію» визначити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися у документах органів прокуратури України, утворюваних у зв’язку з виконанням повноважень, передбачених чинним законодавством.

Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування».

Обмеження в доступі до неї запроваджується в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров’я населення, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, порушенню конституційних прав і свобод людини та громадянина, спричиненню шкоди репутації або правам інших осіб, авторитету і неупередженості правосуддя.

Документам та іншим матеріальним носіям інформації, які містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» та позначка «Літер «М».

До службової інформації належать:

1. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, вказівках та інших управлінських актах, а також доповідних записках, довідках, інформаційних листах, аналізах, узагальненнях, документах прокурорського реагування, методичних рекомендаціях, відомчій кореспонденції та інших документах, для створення яких використовується службова інформація.

2. Відомості, одержані під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, які не віднесені до секретної інформації.

3. Відомості, що містять цифрові або відсоткові показники щодо здійснення правоохоронними органами оперативно-розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій, а також дані статистичної звітності щодо здійснення нагляду із цих питань.

4. Відомості, які містять оперативні дані правоохоронних органів про злочини та причетних до їх вчинення осіб.

5. Відомості щодо загроз безпеці життєдіяльності військових формувань, стану військових об’єктів, протидії замахам на підрив боєздатності військових формувань.

6. Відомості стосовно засобів охорони, режимних вимог, а також із питань додержання законів під час здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю органів та установ виконання покарань.

7. Відомості, одержані під час здійснення представницької діяльності, поширення яких може призвести до порушення конституційних прав і свобод громадян, негативно позначитися на забезпеченні громадського порядку, створити загрозу безпеці підприємств, установ, організацій.

8. Відомості, отримані під час здійснення представницької діяльності, щодо законності при плануванні, формуванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення, а також стосовно накопичення, зберігання, використання та поповнення запасів державного резерву.

9. Відомості, у яких розкриваються форми та методи здійснення прокурорської діяльності, тактика слідчих дій.

10. Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань (перевірок).

11. Відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань.

12. Відомості з питань мобілізаційної роботи в органах прокуратури України, у тому числі організації та стану мобілізаційної підготовки, оперативного чергування, цивільного захисту, зокрема в ході переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду; дані щодо військового обліку, бронювання військовозобов’язаних співробітників і працівників, які призвані на військову службу за мобілізацією та виконують завдання у сфері оборони держави; інформація про кількість і місця зберігання відомчої вогнепальної зброї.

13. Відомості (за сукупністю складових показників) про стан забезпечення охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.

 

 

Експертна комісія

Генеральної прокуратури України

Протокол від 26.12.2014 № 6