БРОВАРСЬКА МIСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

Офіційний інтернет-сайт

Місцевою прокуратурою встановлено численні порушення вимог антикорупційного законодавства України!!!

Броварською місцевою прокуратурою протягом поточного періоду 2016 року вивчалося питання щодо дотримання депутатами, службовими особами органів місцевого самоврядування, в тому числі Броварського району Київської області дотримання вимог законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» під час реалізації ними своїх повноважень.

Вивченням встановлено численні порушення депутатами Погребської сільської ради вимог антикорупційного законодавства України в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що полягали у неповідомленні у встановлених законом випадках та порядку про наявність реального конфлікту інтересів під час розгляду рішень на відповідних сесіях Погребської сільської ради, та голосування за такі рішення, наявність чого могло вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішення.

За результатами виявлених порушень, місцевою прокуратурою відносно шести депутатів Погребської сільської ради складено та направлено до Броварського міськрайонного суду 5 протоколів про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП та 1 протокол про адміністративне корупційне правопорушення ч. 1 ст. 172-7 КУпАП, які задоволені судом першої інстанції.

Проте, до двох депутатів вказаної сільської ради судами першої та апеляційної інстанцій відповідно, застосовано вимоги ст. 22 КУпАП, а саме, звільнено порушників від адміністративної відповідальності, у зв’язку з малозначністю, обмежившись усним зауваженням.

Однак, звільнення порушника від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю, не виключає факту вчинення вказаними депутатами адміністративного корупційного правопорушення.

Крім того, встановлено порушення службовою особою Шевченківської сільської ради вимог антикорупційного законодавства України, зокрема, порушив обмеження, встановлені ч. 2 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» в частині входження до складу правління підприємства, що має на меті одержання прибутку.

За результатами виявленого порушення, місцевою прокуратурою відносно гр. Р. складено та направлено до Броварського міськрайонного суду протокол про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-4 КУпАП, яке задоволено судом першої інстанції.

Так, судом встановлено та визнано доведеним, що гр. Р. займаючи посаду Шевченківського сільського голови, будучи відповідно до підпункту «в» п. 1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, а також обізнаним щодо встановлених заборон та обмежень щодо сумісництва та суміщення виконання функцій органу місцевого самоврядування з іншими видами діяльності, маючи реальну можливість не допускати визначених законом обмежень, виконуючи свої службові обов’язки п. 2 ч.1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції», входив до складу органу управління, а саме будучи засновником приватного підприємства Х, вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто — порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства).

Так, гр. Р. будучи обраним на посаду Шевченківського сільського голови проігнорував вимоги ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції» та станом на 16.03.2016 не відчужив корпоративні права Приватного підприємства Х, одноособовим засновником якого він є.

Із змісту ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції» вбачається, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Відповідно до частини 2 статті 65 Закону України “Про запобігання корупції” особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Також, опрацюванням інформації прокуратури області, встановлено, що у 2015 році посадовими особами Броварського районного відділу ГУ ДСНС України у Київській області не подано декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік чим порушено вимоги  ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Так, співробітники Броварського районного відділу ГУ ДСНС України у Київській області, які виконують організаційно-розпорядчі функції, є посадовими особами юридичної особи публічного права, та відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

За результатами виявлених порушень, Броварською місцевою прокуратурою внесено 3 подання в порядку ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» про вжити заходів до недопущення у подальшому вказаних та інших порушень вимог антикорупційного законодавства України.

Вивчення інформацій щодо дотримання чинного антикорупційного законодавства України тривають.

Добавить комментарий