БРОВАРСЬКА МIСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

Офіційний інтернет-сайт

Про порядок розгляду та вирішення органами прокуратури звернень у кримінальному провадженні

Заяви і повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вирішуються в органах прокуратури відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв, повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення.

За загальним правилом рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування (статті 303 – 307 Кримінального процесуального кодексу України) оскаржуються до слідчого судді.

Діючим законодавством передбачено  оскарження прокурору таких дій:

а) прокурору, який здійснював процесуальне керівництво, — постанову слідчого про закриття кримінального провадження упродовж десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови (частина 5 статті 284Кримінального процесуального кодексу України). Можливість подальшого оскарження цього рішення прокурору вищого рівня кодексом не передбачено;

б) прокурору вищого рівня відповідно до статті 308 Кримінального процесуального кодексу України оскаржуються недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування. Під поняттям прокурор вищого рівня слід розуміти посадових осіб органів прокуратури, які є безпосередніми керівниками прокурора, який здійснює процесуальне керівництво.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені Кримінальним процесуальним кодексом  України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

У зазначеній статті встановлено триденний строк для розгляду скарги, за результатом якого може бути прийнято одне із таких рішень: 1) про задоволення скарги та надання відповідному слідчому, прокурору обов’язкових для виконання вказівок щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. У цьому випадку прокурор вищого рівня у відповідному рішенні повинен: а) зазначити, які процесуальні дії або які процесуальні рішення має вчинити слідчий чи прокурор; б) встановити конкретні строки, в межах яких слідчий чи прокурор зобов’язаний вчинити ці дії або прийняти відповідне рішення; 2) про відмову в задоволенні скарги, якщо прокурором вищого рівня буде встановлено, що розумні строки не було порушено;

в) до прокуратури вищого рівня – оскарження слідчими рішень, дії чи бездіяльність прокурора, що прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні. При цьому, рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня є остаточними і не підлягає оскарженню до суду, інших органів державної влади, їх посадових чи службових осіб (статті 311 – 313 Кримінального процесуального кодексу України).

Прокурор вищого рівня, до якого надійшла скарга на рішення, дію чи бездіяльність прокурора, зобов’язаний розглянути цю скаргу протягом трьох днів з моменту її надходження і надіслати своє рішення слідчому та прокурору, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржувалася.

За наслідками розгляду скарги можуть бути прийняті рішення про:

1) залишення рішення чинним, визнання законними вчинених дії чи бездіяльності;

2) зміну рішення в частині;

3) скасування рішення і прийняття нового рішення, визнання незаконними вчинених дії чи бездіяльності і зобов’язання вчинити нову дію.

У разі скасування рішення або визнання незаконними вчиненої дії чи бездіяльності прокурор вищого рівня має право здійснити заміну одного прокурора на іншого з числа службових осіб органів прокуратури того самого рівня в досудовому провадженні, де було прийнято або вчинено незаконне рішення, дія чи бездіяльність.

Рішення прокурора вищого рівня є остаточним і не підлягає оскарженню до суду, інших органів державної влади, їх посадових чи службових осіб.

Добавить комментарий