БРОВАРСЬКА МIСЦЕВА ПРОКУРАТУРА

Офіційний інтернет-сайт

УВАГА!!!!! Броварська місцева прокуратура попереджає!!!!!!!!

З 15 серпня 2016 року розпочало свою діяльність Національне агентство з питань запобігання корупції (далі — НАЗК), з цієї ж дати припинені повноваження органів прокуратури щодо складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією за ст. ст. 172-4 — 172-9-1 КУпАП.

В той же час, статтею 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) органи прокуратури є спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Згідно рішення НАЗК № 2 від 10.06.2016 року «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочинає свою роботу в два етапи:

1. перший етап — з 00 годин 00 хвилин 01 вересня 2016 року для таких типів декларацій (повідомлень) та суб’єктів декларування:

щорічні декларації за 2015 рік службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються
протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці;

декларації, передбачені абзацом першим частини другої статті 45 Закону (декларації осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування), службових осіб, які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище;

2. другий етап — з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 45 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Частиною першою статті 65 Закону передбачено, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягуються до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової відповідальності.

Статтею 172-6 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання завідомо недостовірних відомостей до неї та неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані.

Крім того, статтею 366-1 КК України передбачено кримінальну відповідальність за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації.

У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями (ч. 4 ст. 45 Закону).

До компетенції спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції належить вжиття заходів щодо притягнення у встановленому законом порядку осіб до відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, усунення наслідків таких діянь, ініціювання проведення службового розслідування з метою встановлення причин і умов, що їм сприяли (ст.ст. 65-69 Закону).

Наразі, Броварська місцева прокуратура вивчає стан дотримання вимог антикорупційного законодавства під час заповнення та подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із залученням органів ДФС, опрацюванню підлягають декларації, які були подані під час першого та другого етапу декларування, в тому числі і звільнених осіб, на предмет:

ухилення від сплати податків;
своєчасності подачі електронних декларацій; повноти та правильності внесення даних;
своєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стану;
дотримання законодавства щодо передачі підприємств,
корпоративних прав та інше.

Опрацюванню підлягають інші питання щодо дотримання вимог Закону під час заповнення та подачі декларацій.

У разі виявлення Броварською місцевою прокуратурою ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, зібрані матеріали будуть скеровано до уповноваженого на складення відповідних протоколів органу.

У разі виявлення Броварською місцевою прокуратурою ознак кримінального правопорушення, невідкладно буде вирішено питання в порядку ст. 214 КПК України, а також вживатимуться заходи, передбачені вимогами ст.ст. 65-69 Закону.

Добавить комментарий